ESKA

Po více než 15 let padá sníh a déšť do přírodního filtru, až se nakonec snese do podzemní vodní nádrže známé pod jménem Esker.

Odtud vyvěrá v 5°C a mikrobiologicky čistá je okamžitě plněna do lahví. Voda z přírodního pramene ESKA.

Voda vyvěrající z přírodního quebeckého zdroje ESKA je jednou z přirozeně nejčistších na světě.

Obsahuje jen malé množství vápníku, silic a oligominerálů, přesně tak, jak si to příroda přála …

Formulace protokolu 4R a vody ESKA

Výjimečně čistá voda, chudá na nitráty a vápník, respektuje vyváženost pokožky.

Renophase snoubí jemnost a čistotu vody z přírodního zdroje ESKA a odbornost jejích vysoce koncentrovaných formulí.